מבואה - מצב מוצע
חודשים ארוכים של הכנות מגיעים לסיומם, כאשר שורה של פרוייקטים מתוכננים עומדת לצאת לידי ביצוע באתר השחזור.​
בית הספר העברי הראשון - תוכנית רעיונית
בשעה טובה הושלם תהליך השבת הזכויות במתחם לידי מועצה מקומית ראש פנה. נבחנות תוכניות שימור ושחזור. ​
אביהוד רסקי
ברוכים המבקרים באתר אם מושבות הגליל, כאורחים וכתושבים. היה יכול להיות מעניין מאוד לראות את תגובת המייסדים אלו שירדו מצפת בשנת 1878 ואלו שעלו מרומניה בשנת 1882 בחדוות חלוצים, חדורי אמונה בזכותנו לחיות על אדמת הארץ, ואמון בכוחם להפוך מאנשי עסקים ומתלמידי חכמים לחקלאים. אנשי הקהילה שלנו מהווים מדגם מייצג
24.11.2014
12.11.2014
29.10.2014
03.04.2014
להודעות נוספות >>